درباره ما

هادی غفاری

نام و نام خانوادگی: هادی غفاری

سمت: مدیر عامل

مدرک تحصیلی : لیسانس

سوابق: 18 سال سابقه فعالیت در
تولید لوله های پلی اتیلن

تلفن تماس : 09103144901

ایمیل:

حسینعلی غفاری

نام و نام خانوادگی: حسینعلی غفاری

سمت: رئیس هیئت مدیره

مدرک تحصیلی : دیپلم

سوابق: 40 سال سابقه فعالیت در
تولید لوله های پلی اتیلن

تلفن تماس : 09131184687

ایمیل:

بهاره غفاری

نام و نام خانوادگی: بهاره غفاری

سمت: مدیر بازرگانی

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس

سوابق: 15 سال سابقه فعالیت در
زمینه فروش و بازاریابی

تلفن تماس : 09103144899 و 09162424187

ایمیل: