ازمایشگاه

مواد اولیه مورد استفاده در شرکت تولیدی لوله و اتصالات پلی اتیلن مبارکه بطورعمده ازصنایع معتبر و مطمئن داخلی و خارجی تهیه می شود.
مواد اولیه پس از تهیه تحت آزمایشهای ذیل قرارگرفته و پس از تائید نهایی و با اطمینان از کیفیت مطلوب جهت مصرف به قسمت تولید انتقال می یابد.


از جمله آزمایشهایی که بر روی مواد اولیه و محصولات انجام می شود می توان به موارد ذیل اشاره نمود :

 • آزمون پایداری حرارتی
 • آزمون تعیین دانسیته
 • کنترل ابعاد جدار داخلی و خارجی
 • آزمون مقاومت در برابر تنشهای محیطی (ESCR)
 • آزمون برگشت حرارتی (HR)
 • آزمون فشار ترکیدگی
 • اندازه گیری ضخامت ( اندازه گیری قطر)
 • آزمون مقاومت در برابر رشد ترک
 • آزمون تعیین میزان مقاومت در برابر اشعه UV
 • کنترل تعیین شاخص جریان مذاب(MFI)
 • آزمون خمش، ضربه و فشار